Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 8.6.2023
Požadovaný název souboru: 368xxxxx.IGC

IGC soubor: