Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 19.10.2019
Požadovaný název souboru: 9AJxxxxx.IGC

IGC soubor: