Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 1.4.2020
Požadovaný název souboru: 41xxxxx.IGC

IGC soubor: