Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 16.7.2020
Požadovaný název souboru: 7Gxxxxx.IGC

IGC soubor: