Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 23.5.2024
Požadovaný název souboru: 45Nxxxxx.IGC

IGC soubor: