Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 6.2.2023
Požadovaný název souboru: 326xxxxx.IGC

IGC soubor: