Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 2.12.2023
Požadovaný název souboru: 3C2xxxxx.IGC

IGC soubor: