Odeslání IGC souboru

Odeslat IGC pro soutěžní den: 18.2.2020
Požadovaný název souboru: 2Ixxxxx.IGC

IGC soubor: