Úvod

Aeroklub Šumperk pořádá v termínu 1.5.2013 až 11.5.2013 9. Jarní pohár Jeseníků 2013. Soutěž se uskuteční ve dvou třídách, a to klubové třídě s handicapem a kombinované třídě s handicapem. Nominace na tuto soutěž je volná, takže se ji může zúčastnit každý, kdo splňuje podmínku minimálního náletu 50 hodin jako velitel kluzáku.

Závazné přihlášky je nutno podat nejpozději do 29.března 2013 dle pokynů uvedených v propozicích, tedy pomocí on-line formuláře na těchto stránkách.

Výsledky této soutěže jsou započítávány do bodování v "Žebříčku pilotů" dle SŘ AeČR.